tanıklık

tanıklık, -ğı

a. Tanık olma durumu veya tanığın yaptığı iş, şahitlik: “Yalnızca eylemlerimizin değil tanıklıklarımızın da bizi kirletebileceğini sezdiğimi, tiksintiyle kendi dışıma devrildiğimi anımsıyorum.” -R. Mağden.


tanıklık İng. act of witness

Bir olayla ilgili bilgi ve görgülerin yargıca ya da yetkili soruşturmacıya bildirilmesi.


tanıklık

şahâdet.


tanıklık İng. deposition

Yargı yerinde dava konusu üzerinde sorulanları cevaplama, bildiklerini söyleme.


tanıklık İng. witness

Bir bilgi ya da savı desteklemek üzere görgüsel ve sözlü belge verme.


tanıklık, (tanuhluh, tanukluk)

Şahitlik, şahadet.


tanıklık için benzer kelimeler


tanıklık, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'a', 'n', 'ı', 'k', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
tanıklık kelimesinin tersten yazılışı kılkınat diziliminde gösterilir.