yalan tanukluk vermek

yalan tanukluk vermek

bk. yalan tanıklık vermek.


yalan tanukluk vermek için benzer kelimeler


yalan tanukluk vermek, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'l', 'a', 'n', ' ', 't', 'a', 'n', 'u', 'k', 'l', 'u', 'k', ' ', 'v', 'e', 'r', 'm', 'e', 'k', şeklindedir.
yalan tanukluk vermek kelimesinin tersten yazılışı kemrev kulkunat nalay diziliminde gösterilir.