İçinde YALA geçen kelimeler

İçinde YALA geçen kelimeler 568 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde YALA geçen kelimeler

25 harfli

(birini) yalancı çıkarmak, (birinin) yalancısı olmak, bal tutan parmağını yalar, yan muhafazakâr kopyalama

24 harfli

akral yalama dermatitisi, çok yöneticili kopyalama

23 harfli

bileşik yalancı şemsiye, dizin kopyalama aracısı, kabuk kopyalama kancası, perinefrik yalancı kist, sana yalan, bana gerçek, yalaka karın zar yalımı, yalancı boynuz kistleri

22 harfli

imik zar yalaka yalımı, yalan yere yemin etmek, yalancı pelvis darlığı, yalancı porsuk bitkisi, yalancı tutunma organı, yalancısinirkanatlılar, yartılı yalaka pekişim

21 harfli

amilalkol mayalanması, hastalıklı yalancılık, süt asidi mayalanması, yalaka ak yuvar üremi, yalan tanukluk vermek, yalana şerbetli olmak, yalancı iki cinslilik, yalap yalap yalabımak

20 harfli

adreslenmiş dosyalar, ASCII veri dosyaları, dünyalara değişmemek, sindikçil salyalanım, yalaka soluk burguca, yalaka yumursal inme, yalancı hermafrodizm, yalancı kolinesteraz, yalancı nöromedyatör, yalancı perikarditis, yalancı sığır çiçeği, yalancı sığır vebası, yalancı tavuk vebası, yalancı türek yanacı, yalancılık hastalığı, yaygırımsı yalabıyan

19 harfli

açık yalazlı ışıtaç, kullanıcı dosyaları, tükürdüğünü yalamak, yalam yalam eylemek, yalancı aromatikler, yalancı az dişlilik, yalancı bağırganlar, yalancı çekirdekçik, yalancı dominantlık, yalancı kılıçkuyruk

18 harfli

dölüt mumyalaşması, indantren boyaları, uzun yalazlı kömür, yalaka yulun sasım, yalan yarıştırması, yalancı gereksinme, yalancı hipertrofi, yalancı kaburgalar, yalancı koşullanma, yalancı kuş palazı, yalancı plâzmodyum, yalap yalap yanmak, yalaz yalaz yanmak

17 harfli

alkol mayalanması, çanak yalayıcılık, emcek altı yalazı, kemik yalayıcılık, mumyalaşmış dölüt, yalaka kuş palazı, yalaka sinir ağrı, yalancı asalaklık, yalancı ikiz ünlü, yalancı kızgınlık, yalancı kuş boğan, yalancı prekürsör, yalancı tip virüs, yalancı ven nabzı, yalap yalap etmek, yalayıp emici tip, yalazlı ışılölçüm, yelin ardı yalazı

16 harfli

akridin boyaları, asit mayalanması, aşırı yalazlanım, boyayıcı boyalar, buzyalağı buzulu, çobaneli yalayan, eli yüzü yalamaç, ftalein boyaları, Kayalaksolaklısı, Kayalarmemduhiye, kopyalama kökeni, Küçüksarıkayalar, kültür kopyalama, mürekkep yalamak, mürekkep yalamış, örüklemsiz yalaz, sistem dosyaları, yalabık yalbırık, yalaka dilmiksel, yalaka gön tutar, yalaka önk görüm, ...

15 harfli

avucunu yalamak, bağırsak yalazı, bal dök de yala, balyalayabilmek, böbrek yalazçıl, indigo boyaları, Kayalarreşitbey, kopyalayabilmek, kopyalayapıştır, naftol boyaları, nitrozo boyalar, parmak ayalaşım, suvarımlı yalaz, yabancı boyalar, yalaka çireylek, yalaka erdenlik, yalaka kesekçil, yalaka önklülük, yalaka yakrı ur, yalaka yoğuncul, yalaka yoğunluk, ...

14 harfli

anilin boyalar, asidik boyalar, balyalayabilme, bol salyalanım, buzyalağı gölü, çanak yalayıcı, hülyalaştırmak, katmerli yalan, kemik yalayıcı, kopyalayabilme, kutsal eşyalar, kuyruklu yalan, mantar kayalar, öbek kopyalama, sııvarık yalaz, toprak boyalar, yalaka ansıtım, yalaka beyinli, yalaka bürmeçe, yalaka ersalık, yalaka kararım, ...

13 harfli

Aşağıtaşyalak, Aşağıyalankoz, bağlam yalazı, Berçinyayalar, böbrek yalazı, çanak yalamak, dumannı yalak, Gram boyaları, Hasankahyalar, hülyalaştırma, kolonyalanmak, mayalandırmak, oyalanabilmek, oyalayabilmek, siyaladenitis, yalabık dilli, yalabuk atmak, yalaka göynük, yalaka koklam, yalaka tazlık, yalaka yiyesi, ...

12 harfli

azo boyaları, bir yalamlık, biramayaları, Büyükyayalar, ısık ayalamı, kan yalaşmak, kolonyalamak, kolonyalanma, mayalandırma, oyalanabilme, oyalandırmak, oyalayabilme, yad yalazcıl, yalaka damız, yalaka dingi, yalaka et ur, yalaka görüm, yalaka kemik, yalaka kevgi, yalaka kılık, yalaka kiler, ...

11 harfli

Alikahyalar, azo boyalar, balyalanmak, balyalatmak, beyaz yalan, börk yalazı, dosyalanmak, el eşyaları, hülyalaşmak, kolonyalama, kopyalanmak, mafyalaşmak, mumyalanmak, mumyalatmak, oyalandırma, planyalamak, samanyalağı, Sarıkayalar, Sırakayalar, su-yalaması, sucul yalaz, ...

10 harfli

balyalamak, balyalanma, balyalatma, boyalanmak, buz yalağı, dosyalamak, dosyalanma, elim yalak, elyalaygan, hülyalaşma, kediyaladı, kopyalamak, kopyalanma, mafyalaşma, mayalanmak, mayalanmış, mumyalamak, mumyalanma, mumyalaşma, mumyalatma, payalanmah, ...

9 harfli

akyalavuş, ayalanmak, balyalama, bayalamak, boyalamak, boyalanım, boyalanma, buzyalağı, Dereyalak, dosyalama, elimyalak, elyaladan, elyalande, elyalaycı, gıyalamak, kıyalamak, kopyalama, mayalamak, mayalanır, mayalanma, mayalayan, ...

8 harfli

ak yalaz, ayalamak, boyalama, buyalacı, folyalak, Kahyalar, Mahyalar, mayalama, oyalamak, oyalanma, oyalantı, tenyalar, Yahyalar, yalabıma, yalakacı, Yalakçay, Yalakköy, yalaklık, Yalaközü, yalaktar, yalamsuk, ...

7 harfli

ayalama, Ayyalap, Beyalan, Boyalan, diyalaj, gayalak, hayalat, kayalak, Kayalar, Okyalaz, oyalama, Sayalar, Tayalan, yalabık, yalabır, yalabuk, yalacan, Yalacık, yalaçan, yalagoz, yalaguz, ...

6 harfli

riyala, yalaca, yalagı, yalağı, yalaği, yalağu, yalaka, yalama, yalanı, yalañu, yalauz, yalavu, yalaza, yalazı

5 harfli

yâlaç, yalaf, yalah, yalak, yalan, yalap, yalaş, yalav, yalaz

Kelime Ara