YALA ile başlayan kelimeler

YALA ile başlayan veya başında YALA olan kelimeler 336 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre YALA ile başlayan kelimeler

23 harfli

yalaka karın zar yalımı, yalancı boynuz kistleri

22 harfli

yalan yere yemin etmek, yalancı pelvis darlığı, yalancı porsuk bitkisi, yalancı tutunma organı, yalancısinirkanatlılar

21 harfli

yalaka ak yuvar üremi, yalan tanukluk vermek, yalana şerbetli olmak, yalancı iki cinslilik, yalap yalap yalabımak

20 harfli

yalaka soluk burguca, yalaka yumursal inme, yalancı hermafrodizm, yalancı kolinesteraz, yalancı nöromedyatör, yalancı perikarditis, yalancı sığır çiçeği, yalancı sığır vebası, yalancı tavuk vebası, yalancı türek yanacı, yalancılık hastalığı

19 harfli

yalam yalam eylemek, yalancı aromatikler, yalancı az dişlilik, yalancı bağırganlar, yalancı çekirdekçik, yalancı dominantlık, yalancı kılıçkuyruk

18 harfli

yalaka yulun sasım, yalan yarıştırması, yalancı gereksinme, yalancı hipertrofi, yalancı kaburgalar, yalancı koşullanma, yalancı kuş palazı, yalancı plâzmodyum, yalap yalap yanmak, yalaz yalaz yanmak

17 harfli

yalaka kuş palazı, yalaka sinir ağrı, yalancı asalaklık, yalancı ikiz ünlü, yalancı kızgınlık, yalancı kuş boğan, yalancı prekürsör, yalancı tip virüs, yalancı ven nabzı, yalap yalap etmek, yalayıp emici tip, yalazlı ışılölçüm

16 harfli

yalabık yalbırık, yalaka dilmiksel, yalaka gön tutar, yalaka önk görüm, yalaka yan zarca, yalama granülomu, yalama hastalığı, yalancı öd ağacı, yalancı ötücüler, yalancı pehlivan, yalancı tanıklık, yalancı-ötücüler, yalançı pehlivan, yalazsız patlama

15 harfli

yalaka çireylek, yalaka erdenlik, yalaka kesekçil, yalaka önklülük, yalaka yakrı ur, yalaka yoğuncul, yalaka yoğunluk, yalakalık etmek, yalancı aleller, yalancı delibaş, yalancı gebelik, yalancı helmint, yalancı ikinlik, yalancı miyazis, yalancı parazit, yalancı skoleks, yalancı şemsiye, yalancı zargana, yalançısı olmak, yalanlayabilmek, yalaşık bulaşık

14 harfli

yalaka ansıtım, yalaka beyinli, yalaka bürmeçe, yalaka ersalık, yalaka kararım, Yalakçukurören, yalan çıkarmak, yalan makinesi, yalan yapıldak, yalancı akasya, yalancı asalak, yalancı bombaj, yalancı çıkmak, yalancı lenfom, yalancı lösemi, yalancı mermer, yalancı safran, yalancı şöhret, yalancıbakışım, yalanlayabilme, yalayıcı-emici, ...

13 harfli

yalabık dilli, yalabuk atmak, yalaka göynük, yalaka koklam, yalaka tazlık, yalaka yiyesi, yalama toprak, yalamık olmak, yalamuk olmak, yalan bezemek, yalan eylemek, yalancı anemi, yalancı biber, yalancı biçme, yalancı çiçek, yalancı dolma, yalancı dünya, yalancı eklem, yalancı geven, yalancı kemer, yalancı kuduz, ...

12 harfli

yalaka damız, yalaka dingi, yalaka et ur, yalaka görüm, yalaka kemik, yalaka kevgi, yalaka kılık, yalaka kiler, yalaka olmak, yalaka oynak, yalaka zarlı, yalama dodah, yalama dudak, yalama olmak, yalama resim, yalamukçuluk, yalan çıkmak, yalan kılmak, yalan yağşış, yalan yanlış, yalanbiçimli, ...

11 harfli

yala dönmek, yalak açmak, yalaka duyu, yalaka irin, yalaklanmak, yalama taşı, yalama tuzu, yalama uçuş, yalama yazı, yalan atmak, yalan dolan, yalan dünya, yalan haber, yalancı cep, yalancı gen, yalancı gut, yalancı taş, yalancı zar, yalancıayak, yalancıkeçi, yalancıktan, ...

10 harfli

yalabırmak, yalabıtmak, yalabutmak, yalaka zar, yalaklamak, yalaklpmak, yalamukcul, yalan yere, yalancılık, yalançırak, yalanışlık, yalanlamak, yalanlanma, yalanlatma, yalannamak, yalavaçlık, yalazlamak, yalazlanma, yalazlayan

9 harfli

yalabadak, yalabıdak, yalabımak, yalabumak, yalak içi, yalakalık, Yalakdere, yalakımak, yalamakçı, yalamaşçı, yalamıkcı, yalamukcu, yalamukça, yalamukçu, yalan ant, yalanlama, yalap sap, yalap şap, Yalazabay, Yalazahan, Yalazakan, ...

8 harfli

yalabıma, yalakacı, Yalakçay, Yalakköy, yalaklık, Yalaközü, yalaktar, yalamsuk, yalamtık, yalandan, yalangoz, yalanguz, yalankoz, yalanluk, yalanmak, yalansız, yalapşap, yalatmak, Yalaycık, Yalazalp

7 harfli

yalabık, yalabır, yalabuk, yalacan, Yalacık, yalaçan, yalagoz, yalaguz, yalağan, yalağız, yalağuz, yalahci, yalakçı, yalamaç, yalamah, yalamak, yalamgı, yalamıç, yalamık, yalamuk, yalancı, ...

6 harfli

yalaca, yalagı, yalağı, yalaği, yalağu, yalaka, yalama, yalanı, yalañu, yalauz, yalavu, yalaza, yalazı

5 harfli

yâlaç, yalaf, yalah, yalak, yalan, yalap, yalaş, yalav, yalaz

Kelime Ara