ağız burun birbirine karışmak

ağız burun birbirine karışmak

1) dayak sonucunda yüz yara bere içinde kalmak; 2) yüzde aşırı öfke, üzüntü, yorgunluk vb. durumların izleri görünmek.


ağız burun birbirine karışmak için benzer kelimeler


ağız burun birbirine karışmak, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 'b', 'u', 'r', 'u', 'n', ' ', 'b', 'i', 'r', 'b', 'i', 'r', 'i', 'n', 'e', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
ağız burun birbirine karışmak kelimesinin tersten yazılışı kamşırak eniribrib nurub zığa diziliminde gösterilir.