ağız sesi

ağız sesi İng. oral

Boğumlanma yeri ağız olan ve ciğerlerden gelen havanın geniz yoluna kaymadan ağız boşluğundan geçmesi ile oluşan ses. Türkçenin bütün aslî ünlüleri ve m, n, dışındaki bütün ünsüzleri ağız sesi niteliğindedir. bk. ağız ünlüsü, ağız ünsüzü. Karşıtı geniz sesi.


ağız sesi

Azerbaycan Türkçesi: ağız säsi; Türkmen Türkçesi: ağız sesi; Gagauz Türkçesi: aazlı ses ~ aaz sesi; Özbek Türkçesi: *όğiz tόvuşi; Uygur Türkçesi: eğiz tavuşi; Tat: awız awazı ~ söyläm awazı; Başkurt Türkçesi: awışönö; Kmk: awuz ses; Krç.-Malk.: awuzda kuralgan tawuş; Nogay Türkçesi: awız sesî;Kazak Türkçesi: awız dıbısı ~ awız joldı dıbış; Kırgız Türkçesi: oozçul tıbış; Alt: oos tabış; Hakas Türkçesi: aas tapsaa; Tuva Türkçesi: aas ünü; Şor Türkçesi: *aksı üni; Rusça: rotovoy zvuk


ağız sesi için benzer kelimeler


ağız sesi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 's', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
ağız sesi kelimesinin tersten yazılışı ises zığa diziliminde gösterilir.