ağız sütü

ağız sütü

Yeni doğurmuş bir hayvandan ilk günlerde sağılan, koyu yapışkan süt, ağız.


ağız sütü Lat. Colostrum

(tarım)


ağız sütü İng. colostral milk, beestings, colostrum

Doğumdan hemen önce ve sonraki birkaç gün içinde meme bezlerinden salınan, immünglobulinler ve besin maddeleri bakımından zengin, sarımsı kahve renkte, yeni doğan yavru için gerekli olan ilk süt, kolostrum.


ağız sütü için benzer kelimeler


ağız sütü, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 's', 'ü', 't', 'ü', şeklindedir.
ağız sütü kelimesinin tersten yazılışı ütüs zığa diziliminde gösterilir.