ağız tadı

ağız tadı

a. Ailede veya toplumda dirlik düzenlik, iyi geçinme, rahatlık, kemaliafiyet: Allah ağzımızın tadını bozmasın.


ağız tadı

Nişan veya düğünde oğlan tarafından kız evine gönderilen şeker, tatlı, yemiş gibi hediyeler.


ağız tadı

1. bk. ağız dadı (I)-1. 2. Göz aydınına, tebriğe gelenlere tutulan şeker. 3. En çok sevilen ve yenmesi sona bırakılan yemek: O yumurtayı ağız tadı ayırdım.


ağız tadı için benzer kelimeler


ağız tadı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 't', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
ağız tadı kelimesinin tersten yazılışı ıdat zığa diziliminde gösterilir.