Agnesi eğrisi

Agnesi eğrisi İng. witch, witch of Agnesi, versiera

Dikdörtgenel konaçlara göre denklemi (…)olan düzlemsel eğri.


Agnesi eğrisi İng. witch of Agnesi

Agnesi eğrisi için benzer kelimeler


Agnesi eğrisi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, A harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'A', 'g', 'n', 'e', 's', 'i', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
Agnesi eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe isengA diziliminde gösterilir.