arz eğrisi

arz eğrisi

bk. sunum eğrisi


arz eğrisi için benzer kelimeler


arz eğrisi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'z', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
arz eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe zra diziliminde gösterilir.