çok kısa dönem arz eğrisi

çok kısa dönem arz eğrisi

bk. çok kısa dönem sunum eğrisi


çok kısa dönem arz eğrisi için benzer kelimeler


çok kısa dönem arz eğrisi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 'a', 'r', 'z', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
çok kısa dönem arz eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe zra menöd asık koç diziliminde gösterilir.