çok kısa dönem firma sunum eğrisi

çok kısa dönem firma sunum eğrisi İng. very short run firm’s supply curve, very short period firm’s supply curve, market period firm’s supply curve

Çok kısa dönemde üretim sürecinde kullanılan girdilerin hiçbirinin miktarı değiştirilemediğinden, piyasaya sunulan üretim miktarının sabit ve fiyattan bağımsız olduğu, diğer bir deyişle fiyat eksenine paralel olan firma sunum eğrisi.


çok kısa dönem firma sunum eğrisi için benzer kelimeler


çok kısa dönem firma sunum eğrisi, 33 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 'f', 'i', 'r', 'm', 'a', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
çok kısa dönem firma sunum eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe munus amrif menöd asık koç diziliminde gösterilir.