uzun dönem firma sunum eğrisi

uzun dönem firma sunum eğrisi İng. long run firm’s supply curve

Firma ölçeğinin de değiştiği uzun dönemde firmanın uzun dönem marjinal maliyet eğrisinin uzun dönem ortalama maliyet eğrisinin üstünde kalan kısmı, diğer bir deyişle üretimin fiyatlara duyarlı olduğu pozitif eğimli firma sunum eğrisi.


uzun dönem firma sunum eğrisi için benzer kelimeler


uzun dönem firma sunum eğrisi, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 'f', 'i', 'r', 'm', 'a', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
uzun dönem firma sunum eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe munus amrif menöd nuzu diziliminde gösterilir.