uzun dönem sunum eğrisi

uzun dönem sunum eğrisi İng. long run supply curve, long run market supply curve

Uzun dönem firma sunum eğrilerinin yatay toplamı.


uzun dönem sunum eğrisi için benzer kelimeler


uzun dönem sunum eğrisi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
uzun dönem sunum eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe munus menöd nuzu diziliminde gösterilir.