UZ ile biten kelimeler

UZ ile biten veya sonunda UZ olan kelimeler 714 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

uz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. uz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre UZ ile biten kelimeler

22 harfli

hafta sekiz, gün dokuz

20 harfli

emülsifiye edici tuz

19 harfli

Siyah kemerli domuz

18 harfli

ağ çevirmeli havuz, sayılabilir sonsuz

17 harfli

antibiyotikli buz, Büyük beyaz domuz, Büyük siyah domuz, saydamsız kılavuz

16 harfli

koruyucu kılavuz, lüzumlu lüzumsuz, psorergatik uyuz, tanıtıcı kılavuz

15 harfli

demodektik uyuz, dipsiz doruksuz, mikrokozmik tuz, şartsız şurtsuz, talsuz budahsuz

14 harfli

alavız talavuz, bedavadan ucuz, foliküler uyuz, koryoptik uyuz, notoedrik uyuz, otodektik uyuz, parasız pulsuz, psoroptik uyuz, sarkoptik uyuz, saydam kılavuz, silvatik kuduz, yersiz yurtsuz

13 harfli

başsız boğsuz, Benekli domuz, Büyük Taarruz, dersiz topsuz, dorsal boynuz, göbekli domuz, iplikçin uyuz, Karacakılavuz, kombinezonsuz, levh-i mahfuz, tatsız tuzsuz, yalancı kuduz

12 harfli

assuz datsuz, aynız buynuz, aynuz boynuz, besi dokusuz, çamel buynuz, erkekkılavuz, kabuklu uyuz, karmaşık tuz, kırmızı uyuz, mavi kılavuz, promosyonsuz, provizyonsuz, radyasyonsuz, yağlı boynuz, Yılanlıcakuz

11 harfli

art kılavuz, artı sonsuz, ballıboynuz, cığıllı kuz, cullu kuduz, çakı boynuz, çullu kuduz, dedikodusuz, depozitosuz, desturunsuz, eksi sonsuz, evcil domuz, holdurholuz, kalsiyumsuz, kurtuluşsuz, pantolonsuz, Yukarıkopuz, Yukarısusuz, yüzer havuz

10 harfli

acı karpuz, ağu kunduz, Aşağıkopuz, Aşağısusuz, berdelacuz, buruşuksuz, Büyüksusuz, caraşuvsuz, Cihanefruz, çimentosuz, deliboynuz, dirilçoğuz, dişi domuz, eğiz buğuz, erimiş tuz, fiyaskosuz, helezonsuz, homurtusuz, iskontosuz, ispirtosuz, iyotlu tuz, ...

9 harfli

abajursuz, adamuksuz, anasonsuz, anuyumsuz, azabunsuz, barkodsuz, bastonsuz, bazik tuz, boncuksuz, bordrosuz, boynuzsuz, çekelevuz, destursuz, dış kavuz, esen uğuz, fiyonksuz, fosforsuz, gayruhsuz, hındarsuz, hoşnutsuz, Kadısusuz, ...

8 harfli

abdessuz, ağ havuz, akkunduz, akortsuz, ala uyuz, ambarbuz, asit tuz, aş susuz, aşkınsuz, banyosuz, bavulsuz, bolumsuz, boyunsuz, boyutsuz, bulumbuz, bulutsuz, burgusuz, Burunsuz, butonsuz, buzulsuz, cangoluz, ...

7 harfli

ak uyuz, akunduz, argosuz, arzusuz, aselsuz, assısuz, Ayulduz, balavuz, baravuz, bloksuz, borçsuz, borusuz, burssuz, buutsuz, cidavuz, çahavuz, çakatuz, çaparuz, çilesuz, çipiruz, çocûyuz, ...

6 harfli

abanuz, akuyuz, alaguz, alağuz, alavuz, anaduz, anasuz, balduz, boynuz, boysuz, bumbuz, Bumsuz, bunsuz, butsuz, buynuz, buzsuz, cambuz, caynuz, culduz, çorkuz, çulsuz, ...

5 harfli

adsuz, anduz, armuz, arsuz, assuz, avruz, boduz, boğuz, bomuz, boyuz, buğuz, buluz, bumuz, buñuz, burûz, buyuz, cemuz, cevuz, cewuz, coğuz, covuz, ...

4 harfli

ağuz, anuz, aruz, avuz, bluz, druz, ekuz, gauz, gouz, ısuz, obuz, oğuz, okuz, oluz, omuz, oruz, otuz, ovuz, öğûz, ubuz, ucuz, ...

3 harfli

auz, buz, cuz, duz, guz, kuz, muz, nuz, puz, ruz, tuz, yuz

2 harfli

uz

Kelime Ara