İçinde UZ geçen kelimeler

İçinde UZ geçen kelimeler 4287 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

uz aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. uz anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre İçinde UZ geçen kelimeler

25 harfli

alkalili kabuksuzlaştırma, atlantoaksiyal uyumsuzluk, çekirdekler arası uzaklık, doğrusal dönüşümler uzayı, domuzlarda ödem hastalığı, domuzların poliserözitisi, domuzların stres sendromu, evlerden ırak (veya uzak), Finlandiya Landracedomuzu, frontpage sunucu uzantısı, gecikme uzunluğu sınaması, Hausdorff topolojik uzayı, havuzlanmış ML tahmincisi, hidroklorik asid, tuzruhu, Kuznets konjonktür dönemi, omuz oynak yerleştiririmi, sonlu boyutlu lineer uzay, sonsuz etki tepki sistemi, sonsuz küçükler işlencesi, sonsuzda sıfırlanan işlev, süt buzağılarının anemisi, ...

24 harfli

Amerikan Landrace domuzu, anuyumsuz yordam çağrısı, aş tuz ile, tuz oran ile, baklagil kavuz ve kabuğu, birinci kategoriden uzay, birinci sayılabilir uzay, burun boynuzcuk keseklem, çiftekerci uzluk belgesi, çökeltilmiş buzul taşlar, damga genişliği kılavuzu, Danimarka Landracedomuzu, DL-metiyonin sodyum tuzu, elektrotsuz boşalma tüpü, fizyolojik ömür uzunluğu, İrlanda boynuzsuz sığırı, kabuksuzlaştırma peltesi, kızık dağnık tuzlubalgam, kızık saçık tuzluzbalgam, koşulsuz çokdeğişirlilik, koşulsuz Schauder tabanı, kuyruksuz iki yaşamlılar, ...

23 harfli

(birine) muziplik etmek, açık yaraya tuz ekilmez, analı kuzu, kınalı kuzu, Angeln Saddlebackdomuzu, âşığa Bağdat uzak değil, azotsuz öz madde tayini, boynuzlu Mısır engereği, buzağıların inappetenzi, buzağıların indigesyonu, buzul akarsu tortulları, bükülmez kuzu hastalığı, çemberin çevre uzunluğu, çift uzunluklu bağlaşım, çiftkısa- çiftuzun adım, çiftuzun- çiftkısa adım, çocuk kılavuzluğu özeği, dokuz körün bir değneği, domuz akciğer kıl kurdu, dövülmüş kabuksuz yulaf, eksen kılavuz çizgileri, eşyapılı düzgün uzaylar, ...

22 harfli

(bir şeyde) tuzu olmak, AB uzlaştırma komitesi, akarsu-buzul biçimleri, apañsızda, (apañsuzda), Belçika Landracedomuzu, bireşimsel uzambilgisi, boynuzlu su sümbülleri, budala buzağı sendromu, buz üstüne yazı yazmak, büyükçe özlekler uzayı, çarpım ilingesel uzayı, çevrimsel doğru-uzaysı, çözümsel katmanlı uzay, derialtıyağı (domuzda), dıñsuzcek, (tıñsuzcek), diz-omuz dikeyi (eşli), Doğu uzun tüylü kedisi, dokuz bantlı armodilla, ekolojik ömür uzunluğu, geri kemikli omuzlular, geri-kemikli-omuzlular, ...

21 harfli

anasının körpe kuzusu, benzeşik uzambiçimler, bocuk domuzuna dönmek, boynuz çıkarma aygıtı, boynuzlu gagalıgiller, boynuzlu yaban keçisi, boynuzlu-gagaiigiller, boyun bir karış uzadı, bulaşık makinesi tuzu, buzağı başlangıç yemi, buzağıların timpanisi, buzdolabına kaldırmak, canciğer kuzu sarması, çarpım doğru-uzaysısı, çarpım doğrusal uzayı, çekinlerarası uzaklık, de Sitter uzay zamanı, devinen buzul taşları, dizisel eksiksiz uzay, dokuz köyden kovulmuş, dokuzuncu tür dağılım, ...

20 harfli

1 Temmuz bankacılığı, Afrika domuz humması, alın buzul taşı seti, Alman Landracedomuzu, anlarsuz, (anlarsız), Arşimed sıralı uzayı, Arşimet sıralı uzayı, aşmaçlı doğru-uzaysı, ayırtık ölçevli uzay, bakışık uzambiçimler, bakteriyoloji uzmanı, basyüklenimli buzsul, bebenek durumsuzluğu, betimsel uzambilgisi, boğaz dokuz boğumdur, boynuz kulağı geçmek, boynuzlugagalıgiller, bölüm doğru-uzaysısı, buzağılama kolaylığı, buzul akıntı çizgisi, buzul bölümü çizgisi, ...

19 harfli

adî uzatılmış kesir, akma sınırı uzaması, altın firuze levrek, anuyumsuz yenilemek, Arşimet Riesz uzayı, Arşimet-Riesz uzayı, asılı buzul koyağı,, aydınlatma uzaklığı, ayırıcı buzsullaşım, bacaklarını uzatmak, bağlaçlı olumsuzluk, baş parmak buzülümü, başsız-kolsuz (döl), benzer uzambiçimler, boynuz toplardamarı, boynuzlu su sümbülü, buğdaygil kavuzları, buruşuk kuzu kulağı, buzul yer biçimleri, Chesterbeyaz domuzu, çarpım düzgün uzayı, ...

18 harfli

abuzamzak kayabaşı, açındırma kılavuzu, ağ çevirmeli havuz, ağır erkeli muzari, altuzay düzgünlüğü, Andaluzya Merinosu, añsuzda, (añsızda), asalakbilim uzmanı, aşınma uyumsuzluğu, Avrupa Uzay Kurumu, az olsun, uz olsun, basınc duyusuzluğu, Baykonur Uzay Üssü, benzemez omuzlular, benzemez-omuzlular, bileşik olumsuzluk, boynuz dişligiller, boynuz-dişligiller, boynuzlu kuşgiller, buzağılama aralığı, buzağılama indeksi, ...

17 harfli

açısal uyumsuzluk, açışız uyumsuzluk, akortsuzlaştırmak, antibiyotikli buz, Apollo uzay aracı, bakkal uyuzböceği, belgebilim uzmanı, boygur yolsuzluğu, boynuz atardamarı, boynuzdişligiller, boynuzlukuşgiller, boynuzumsu katman, böcekbilim uzmanı, bunamidin tuzları, buzağı ölüm oranı, buzağılık çıkması, buzkar (buzulkar), buzul aşındırması, buzul sonrası çağ, buzul taşı duvarı, buzulaltı devresi, ...

16 harfli

Akademi kılavuzu, akortsuzlaştırma, alopesia diffuza, alt vektör uzayı, altuzay ilingesi, altuzaya izdüşüm, Andaluzya sığırı, Andaluzya tavuğu, arısuz, (arısız), armut uyuzböceği, ayrılabilir uzay, azotsuz öz madde, bacak uyuzböceği, bağlantısız uzay, başsız kolsuzluk, başsız-kolsuzluk, bataklık kunduzu, birincil uzunluk, boynuzcuk kemiği, boynuzlayabilmek, boynuzlu engerek, ...

15 harfli

aç susuz kalmak, aduzayı nesnesi, altdoğru-uzaysı, analitik uzanım, asıl olumsuzluk, ayak uyuzböceği, badem kavuzları, bağlantılı uzay, barışçı uzlaşma, başucu uzaklığı, belgelik uzmanı, bereket boynuzu, Berkshiredomuzu, beslenme uzmanı, bloksuz ülkeler, borçsuz harçsız, boynunu uzatmak, boynuz dişliler, boynuz köreltme, boynuzlayabilme, boynuzlu kuşlar, ...

14 harfli

A-doğru-uzaysı, açısal uzaklık, Afrika boynuzu, Afrika muzculu, akortsuzlaşmak, alavız talavuz, alıcı uzaklığı, arama kılavuzu, arpa kavuzları, asılı buzullar, Aşağıkuzfındık, ayakla uzunluk, az buz olmamak, bağırsak uyuzu, basım uzunluğu, baş uyuzböceği, baş ve omuzlar, bedavadan ucuz, bizmut tuzları, boynuz çıkarma, boynuz maddesi, ...

13 harfli

adım uzunluğu, adi kuzukıran, Afrika domuzu, akortsuzlaşma, akuzatif hâli, altdoğru-uzay, amniyonsuzlar, anabuzul dili, ard-omuzlular, art omuzlular, atlama havuzu, ayak kılavuzu, ayrılmış uzay, baca omuzluğu, bacaklar uzak, başruznamçeci, başsız boğsuz, bellek havuzu, Benekli domuz, benzeti uzayı, birimsel uzay, ...

12 harfli

açı uzaklığı, ad yavuzluğu, akorn buzağı, alağuz etmek, alavuz etmek, altın havuzu, aslında uzun, aslî uzunluk, assuz datsuz, Aşağıkuzören, aşlık havuzu, aynız buynuz, aynuz boynuz, bağ uzunluğu, bakkal uyuzu, balık duzağı, balık havuzu, Banach uzayı, batı uzanımı, besi dokusuz, Bezcikuzören, ...

11 harfli

afuruzlamak, ağ uzunluğu, ahur havuzu, ak uyuzumsu, akortsuzluk, alavuzlamak, anduz ağacı, ansuz olmak, ara uzlaşma, arı uzbilim, art kılavuz, artı buzsal, artı sonsuz, aruz ölçüsü, asılı buzul, az tuzlu su, bacak uyuzu, Baire uzayı, ballıboynuz, başlıyoruz!, başuzmanlık, ...

10 harfli

acı karpuz, ağu kunduz, ana kuzusu, antuzlamak, aruz vezni, arzusuzluk, Aşağıkopuz, Aşağısusuz, aşırı uzun, ayak uyuzu, ayrık uzay, azın buzun, baca omuzu, bağuzlamak, bakır tuzu, balat tuzu, berdelacuz, bloksuzluk, borçsuzluk, boynu uzun, boynuz otu, ...

9 harfli

abajursuz, abuzambah, abuzambak, abuzamzak, Abuzettin, Adalıkuzu, adamuksuz, afin uzay, ağuz sudu, ağuzlanım, anasonsuz, andaluzit, ansuz (I), anuyumsuz, apañsuzda, arzusuzca, azabunsuz, barkodsuz, bastonsuz, baş uyuzu, bazik tuz, ...

8 harfli

abdessuz, abuzayık, ağ havuz, ağ tuzak, Akçakuzu, akkunduz, Akkuzulu, akortsuz, akuzatif, ala uyuz, alt uzay, ambarbuz, ana kuzu, ansuzdan, asit tuz, aş susuz, aşkınsuz, banyosuz, başuzman, bavulsuz, bolumsuz, ...

7 harfli

aduzayı, ak uyuz, Aktuzla, akunduz, alaguzu, Alakuzu, altuzay, añsuzın, argosuz, arzusuz, aselsuz, assısuz, avuzluk, Ayulduz, balavuz, bambuza, baravuz, bloksuz, boğuzli, borçsuz, borusuz, ...

6 harfli

abanuz, Abuzer, akuyuz, alaguz, alağuz, alavuz, anaduz, anasuz, balduz, boruza, boynuz, boysuz, bumbuz, Bumsuz, bunsuz, butsuz, buynuz, buzağı, buzakı, buzana, buzavu, ...

5 harfli

acuze, adsuz, anduz, armuz, arsuz, assuz, avruz, boduz, boğuz, bomuz, boyuz, buğuz, buluz, bumuz, buñuz, burûz, buyuz, buzah, buzak, buzat, buzav, ...

4 harfli

ağuz, anuz, aruz, avuz, bluz, buza, buzô, buzz, druz, ekuz, fuzz, gauz, gouz, guzi, guzu, huzu, ısuz, kuze, kuzı, kuzi, kuzu, ...

3 harfli

auz, buz, cuz, duz, guz, kuz, muz, nuz, puz, ruz, tuz, uzi, uzo, yuz

2 harfli

uz

Kelime Ara