çok kısa dönem sunum eğrisi

çok kısa dönem sunum eğrisi İng. very short run supply curve, very short period market supply curve, market period supply curve

Çok kısa dönem firma sunum eğrilerinin yatay toplamı.


çok kısa dönem sunum eğrisi için benzer kelimeler


çok kısa dönem sunum eğrisi, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
çok kısa dönem sunum eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe munus menöd asık koç diziliminde gösterilir.