kısa dönem maliyet eğrisi

kısa dönem maliyet eğrisi İng. short run cost curve

Kısa dönemde firmanın toplam çıktısı ile maliyetleri arasındaki ilişkiyi gösteren eğri.


kısa dönem maliyet eğrisi için benzer kelimeler


kısa dönem maliyet eğrisi, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', 't', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kısa dönem maliyet eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe teyilam menöd asık diziliminde gösterilir.