kısa dönem firma sunum eğrisi

kısa dönem firma sunum eğrisi İng. short run firm’s supply curve

Firma ölçeğinin veri olduğu kısa dönemde firmanın marjinal maliyet eğrisinin ortalama değişir maliyet eğrisinin üstünde kalan kısmı, diğer bir deyişle üretimin fiyatlara kısmen duyarlı olduğu pozitif eğimli firma sunum eğrisi.


kısa dönem firma sunum eğrisi için benzer kelimeler


kısa dönem firma sunum eğrisi, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 'f', 'i', 'r', 'm', 'a', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kısa dönem firma sunum eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe munus amrif menöd asık diziliminde gösterilir.