kısa dönem sunum eğrisi

kısa dönem sunum eğrisi İng. short run supply curve, short run market supply curve

Kısa dönem firma sunum eğrilerinin yatay toplamı.


kısa dönem sunum eğrisi için benzer kelimeler


kısa dönem sunum eğrisi, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 's', 'u', 'n', 'u', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
kısa dönem sunum eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe munus menöd asık diziliminde gösterilir.