çok kısa dönem

çok kısa dönem İng. very short run, very short period, market period

Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin hiçbirini, dolayısıyla üretim miktarını değiştiremeyeceği kadar kısa bir zaman aralığı. Bu dönem, pazar veya piyasa dönemi olarak da adlandırılmaktadır. krş. kısa dönem, uzun dönem


çok kısa dönem için benzer kelimeler


çok kısa dönem, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'o', 'k', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', şeklindedir.
çok kısa dönem kelimesinin tersten yazılışı menöd asık koç diziliminde gösterilir.