kısa dönem dalgalanması

kısa dönem dalgalanması İng. shortterm-fluctuation

(Zaman dizileri) Bir zaman dizisinde, kısa dönemdeki dalgalanmalar.


kısa dönem dalgalanması için benzer kelimeler


kısa dönem dalgalanması, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 'd', 'a', 'l', 'g', 'a', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kısa dönem dalgalanması kelimesinin tersten yazılışı ısamnalaglad menöd asık diziliminde gösterilir.