kısa dönem

kısa dönem İng. short run, short period

Firmanın üretim sürecinde kullandığı girdilerin bir kısmının miktarını, dolayısıyla üretim miktarını değiştirebileceği kadar kısa bir zaman aralığı. krş. çok kısa dönem, uzun dönem


kısa dönem için benzer kelimeler


kısa dönem, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', şeklindedir.
kısa dönem kelimesinin tersten yazılışı menöd asık diziliminde gösterilir.