İçinde UZU geçen kelimeler

İçinde UZU geçen kelimeler 823 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre İçinde UZU geçen kelimeler

25 harfli

Finlandiya Landracedomuzu, gecikme uzunluğu sınaması, uzun dönem maliyet eğrisi, uzun kulaktan haber almak, uzun kuyruklu balıkgiller, uzun yüzgeçli Peru balığı, uzunkuyruklu-maymungiller, uzunlama omurga yarıklığı

24 harfli

Amerikan Landrace domuzu, çökeltilmiş buzul taşlar, damga genişliği kılavuzu, Danimarka Landracedomuzu, DL-metiyonin sodyum tuzu, fizyolojik ömür uzunluğu, odak uzunluğu değiştirme, uzun burunlu fare balığı, uzun kuyruklu baştankara, uzun süreli borçlandırma, uzun-kuyruklu baştankara, uzunkuyruklu-balıkgiller, uzunkuyruklumaymungiller, uzunluğuna arkadan geliş

23 harfli

analı kuzu, kınalı kuzu, Angeln Saddlebackdomuzu, buzul akarsu tortulları, bükülmez kuzu hastalığı, çemberin çevre uzunluğu, çift uzunluklu bağlaşım, çiftkısa- çiftuzun adım, çiftuzun- çiftkısa adım, Hollanda Landracedomuzu, İtalyan Landrace domuzu, kısaarası çiftuzun adım, uzun bacaklı makigiller, uzun burunlu sığır biti, uzun dönem sunum eğrisi, uzun kollu maymungiller, uzun konjonktür dalgası, uzun terminal tekrarlar, uzunarası çiftkısa adım, uzunkuyruklu-baştankara, uzunkuyruklubalıkgiller, yumuşak ge (ğ) uzunluğu

22 harfli

(bir şeyde) tuzu olmak, akarsu-buzul biçimleri, Belçika Landracedomuzu, Doğu uzun tüylü kedisi, ekolojik ömür uzunluğu, İngiliz Landracedomuzu, koça boynuzu yük değil, nicem türü ve uzunluğu, uzun dönem değişirliği, uzunkollu-maymungiller, uzunluğuna önden geliş

21 harfli

anasının körpe kuzusu, bocuk domuzuna dönmek, bulaşık makinesi tuzu, canciğer kuzu sarması, devinen buzul taşları, dokuzuncu tür dağılım, düğmeli Afrika domuzu, kuzu postuna bürünmek, Litvanya yerli domuzu, Mora Romagnola domuzu, nitritli kürleme tuzu, nüfuzu altında tutmak, uzun başlı sığır biti, uzun kuyruklu kolibri, uzun süreli çevrimler, uzun süreli tutmanlık, uzun-kuyruklu kolibri, uzunkollumaymungiller, yalñızın, (yaluñuzun)

20 harfli

alın buzul taşı seti, Alman Landracedomuzu, buzul akıntı çizgisi, buzul bölümü çizgisi, buzullar arası dönem, dünyanın ucu uzundur, eğitsel kol kılavuzu, Filipin yerli domuzu, karasal buzul örtüsü, pıhtılaştırma havuzu, sözlendirme kılavuzu, tadını tuzunu bulmak, uzun gelincik balığı, uzun parmaklı hayvan, uzun-parmaklı hayvan, uzundönem yönlencesi

19 harfli

asılı buzul koyağı,, buruşuk kuzu kulağı, buzul yer biçimleri, Chesterbeyaz domuzu, çatkı kolu uzunluğu, çiftkısa- uzun adım, çiftuzun- kısa adım, gecikmenin uzunluğu, havalandırma havuzu, kapalı yüzme havuzu, katı kuzu hastalığı, kısaarası uzun adım, koşa kısa uzun adım, koşa uzun kısa adım, kuzuluğunu attırmak, kuzuluk suyuk artım, marmenevişleme tuzu, normalaltı uzunluğu, orta uzunlukta film, Ossabawadası domuzu, saçı uzun aklı kısa, ...

18 harfli

açındırma kılavuzu, buzulaltı sel suyu, daldırmaç kılavuzu, döl yatağı boynuzu, geri odak uzunluğu, ilerleyen uzunayak, karbondioksit buzu, kısa çiftuzun adım, klorür tuzu yunağı, kullanıcı kılavuzu, kuzuluk curu artım, orta buzul taşları, Ögesel uzun kangal, önermenin olumsuzu, Pekin siyah domuzu, Polonya Çin domuzu, uzun ayaklı yarasa, uzun bacaklıgiller, uzun bellek modeli, uzun burunlu vatoz, uzun çiftkısa adım, ...

17 harfli

boynuzumsu katman, buzkar (buzulkar), buzul aşındırması, buzul sonrası çağ, buzul taşı duvarı, buzulaltı devresi, buzularası çağlar, Çemberin uzunluğu, dalgalık uzunluğu, dokuzuncu ağırlık, düğmüksel buzulum, eğri bacaklı kuzu, gösterim kılavuzu, huzurunu kaçırmak, İngiliz Lopdomuzu, küçük kuzu kulağı, mavileştirme tuzu, niceleme kılavuzu, Sancaklıuzunçınar, uzun dönem kısıtı, uzun dönemli plan, ...

16 harfli

Akademi kılavuzu, bataklık kunduzu, birincil uzunluk, buzul ara dönemi, buzul gerilemesi, buzul ilerlemesi, buzulla beslenme, buzulüstü deresi, buzyalağı buzulu, canlı yem havuzu, dağ eteği buzulu, dolayısıyla uzun, dolgulu uzunayak, dördüz uzun adım, ebucehil karpuzu, gecikme uzunluğu, görüşme kılavuzu, kaptanpaşakuzusu, keçiboynuzu gibi, kuzu dizanterisi, kuzukulağı asidi, ...

15 harfli

bereket boynuzu, Berkshiredomuzu, bukağılık uyuzu, buzul çekilmesi, buzul değirmeni, çapraz uzunayak, çember uzunluğu, çökeltme havuzu, çöktürme havuzu, deniz suyu buzu, düzgen uzunluğu, eşleme kılavuzu, Fengjing domuzu, Hampshiredomuzu, Hereford domuzu, ikincil uzunluk, ipi uzun tutmak, karalama havuzu, kuzu gibi olmak, kuzuluk çıkması, Mong Cai domuzu, ...

14 harfli

Afrika boynuzu, arama kılavuzu, asılı buzullar, ayakla uzunluk, bağırsak uyuzu, basım uzunluğu, buzul balinası, buzul bilimsel, buzul salınımı, buzul taş gölü, Çapın uzunluğu, çavdar mahmuzu, çekim uzunluğu, çember boynuzu, çevre uzunluğu, çevrel uzunluk, dalga kılavuzu, dalga uzunluğu, dalgı kılavuzu, deyim uzunluğu, dip buzul taşı, ...

13 harfli

adım uzunluğu, adi kuzukıran, Afrika domuzu, anabuzul dili, atlama havuzu, ayak kılavuzu, bellek havuzu, buzul bilimci, buzul çevresi, buzul kaynağı, buzulbalinası, Codmanmahmuzu, çalılık uyuzu, çavdarmahmuzu, çiftuzun adım, çok uzun film, deniz buzulu, deniz kunduzu, eğri uzunluğu, göze uzunluğu, ılduzu ışımak, ...

12 harfli

altın havuzu, aslında uzun, aslî uzunluk, aşlık havuzu, bağ uzunluğu, bakkal uyuzu, balık havuzu, buzul bilimi, buzul çanağı, Buzul Dönemi, buzul kazanı, buzul koyağı, buzul masası, buzul yarığı, buzul yatağı, cep kılavuzu, deri boynuzu, dili uzunluk, dokuzunculuk, domuzumsular, Düzen havuzu, ...

11 harfli

ağ uzunluğu, ahur havuzu, ak uyuzumsu, asılı buzul, bacak uyuzu, Baznadomuzu, bitki uyuzu, buz karpuzu, buzkar buzu, buzul devri, buzullaşmak, büregavruzu, can hırsuzu, çölik uyuzu, Dereuzunyer, Durocdomuzu, el kılavuzu, eli uzunluk, erte ılduzu, geçebuynuzu, geyikdomuzu, ...

10 harfli

ana kuzusu, aşırı uzun, ayak uyuzu, azın buzun, baca omuzu, bakır tuzu, balat tuzu, boynu uzun, boynuzumsu, buzul alnı, buzul buzu, buzul çağı, buzul dili, buzul gölü, buzul seli, buzul sütü, buzul taşı, buzulbilim, buzullaşma, dağ buzulu, deniz buzu, ...

9 harfli

Adalıkuzu, baş uyuzu, burunuzun, buzul kar, buzul taş, buzulamak, darabuzun, dırabuzun, dili uzun, dokuzuncu, göz uyuzu, guzulgurt, Huzurkent, kara uzum, kargatuzu, karğatuzu, kaya tuzu, kolu uzun, kuzu dişi, kuzu gibi, kuzu kuzu, ...

8 harfli

Akçakuzu, Akkuzulu, ana kuzu, buzulacı, buzulkar, buzulmuş, buzulsuz, çin tuzu, dip buzu, domuzuna, eli uzun, Elmakuzu, göl tuzu, guzudişi, huzurevi, huzurluk, huzursuz, iç-buzul, Karakuzu, kayatuzu, kuzu eti, ...

7 harfli

alaguzu, Alakuzu, buzullu, gırmuzu, guzuluh, guzuluk, huzurlu, koçkuzu, Kuzucak, Kuzucuk, Kuzuini, Kuzuköy, Kuzulca, kuzuluk, öd tuzu, ruzuşeb, sapuzun, tuzumsu, ucuzuna, uzulmak, Uzunark, ...

6 harfli

buzuah, buzuki, fuzuli, Kuzucu, kuzulu, kuzum!, Orduzu, upuzun, uzunca, uzunev, uzunik, Uzunlu, Uzunöz, uzuvca, zuzuna

5 harfli

buzuk, buzul, guzuk, guzun, huzur, kuzuk, kuzur, muzuk, tuzun, uzunu, vuzuh, yuzuk

4 harfli

guzu, huzu, kuzu, muzu, uzum, uzun, uzut, uzuv

Kelime Ara