UZU ile biten kelimeler

UZU ile biten veya sonunda UZU olan kelimeler 213 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

Harf sayısına göre UZU ile biten kelimeler

25 harfli

Finlandiya Landracedomuzu

24 harfli

Amerikan Landrace domuzu, damga genişliği kılavuzu, Danimarka Landracedomuzu, DL-metiyonin sodyum tuzu

23 harfli

analı kuzu, kınalı kuzu, Angeln Saddlebackdomuzu, Hollanda Landracedomuzu, İtalyan Landrace domuzu

22 harfli

Belçika Landracedomuzu, İngiliz Landracedomuzu

21 harfli

bulaşık makinesi tuzu, düğmeli Afrika domuzu, Litvanya yerli domuzu, Mora Romagnola domuzu, nitritli kürleme tuzu

20 harfli

Alman Landracedomuzu, eğitsel kol kılavuzu, Filipin yerli domuzu, pıhtılaştırma havuzu, sözlendirme kılavuzu

19 harfli

Chesterbeyaz domuzu, havalandırma havuzu, kapalı yüzme havuzu, marmenevişleme tuzu, Ossabawadası domuzu, televizyon kılavuzu, yapay karsbald tuzu

18 harfli

açındırma kılavuzu, daldırmaç kılavuzu, döl yatağı boynuzu, karbondioksit buzu, kullanıcı kılavuzu, önermenin olumsuzu, Pekin siyah domuzu, Polonya Çin domuzu

17 harfli

eğri bacaklı kuzu, gösterim kılavuzu, İngiliz Lopdomuzu, mavileştirme tuzu, niceleme kılavuzu, yumurtlama havuzu

16 harfli

Akademi kılavuzu, bataklık kunduzu, canlı yem havuzu, ebucehil karpuzu, görüşme kılavuzu, Mangalitsadomuzu, testere kılavuzu

15 harfli

bereket boynuzu, Berkshiredomuzu, bukağılık uyuzu, çökeltme havuzu, çöktürme havuzu, deniz suyu buzu, eşleme kılavuzu, Fengjing domuzu, Hampshiredomuzu, Hereford domuzu, karalama havuzu, Mong Cai domuzu, nakliye makbuzu, Pietrain domuzu, yazdırma havuzu, Yorkshiredomuzu

14 harfli

Afrika boynuzu, arama kılavuzu, bağırsak uyuzu, çavdar mahmuzu, çember boynuzu, dalga kılavuzu, dalgı kılavuzu, kağıt kılavuzu, Kanada kunduzu, kanal kılavuzu, kuluçka havuzu, Kunekunedomuzu, Lacombe domuzu, nikelleme tuzu, Seignette tuzu, takım kılavuzu, Tamworthdomuzu, taşıma makbuzu, yarma taarruzu

13 harfli

Afrika domuzu, atlama havuzu, ayak kılavuzu, bellek havuzu, Codmanmahmuzu, çalılık uyuzu, çavdarmahmuzu, deniz kunduzu, kanadakunduzu, kapanak uyuzu, kemik mahmuzu, kuyu kılavuzu, lamba karpuzu, Meishandomuzu, Minzhu domuzu, Mukota domuzu, renk kılavuzu, sağlık havuzu, Schlippe tuzu

12 harfli

altın havuzu, aşlık havuzu, bakkal uyuzu, balık havuzu, cep kılavuzu, deri boynuzu, Düzen havuzu, gazalboynuzu, gemi makbuzu, geyik domuzu, ırmak domuzu, İngiliz tuzu, Jinhuadomuzu, keçi boynuzu, kirpik uyuzu, kömüşbuynuzu, köprümahmuzu, Norveç uyuzu, ortam havuzu, yaban domuzu, yulaf kavuzu, ...

11 harfli

ahur havuzu, bacak uyuzu, Baznadomuzu, bitki uyuzu, buz karpuzu, buzkar buzu, büregavruzu, can hırsuzu, çölik uyuzu, Durocdomuzu, el kılavuzu, erte ılduzu, geçebuynuzu, geyikdomuzu, Gine domuzu, goç boynuzu, Hint domuzu, ırgat uyuzu, ırmakdomuzu, iletme tuzu, ingiliztuzu, ...

10 harfli

ayak uyuzu, baca omuzu, bakır tuzu, balat tuzu, buzul buzu, deniz buzu, emlik kuzu, epsom tuzu, et buynuzu, garga duzu, gen havuzu, gıv donuzu, koçboynuzu, kum havuzu, limon tuzu, sofra tuzu, trol omuzu, yemek tuzu, yer domuzu

9 harfli

Adalıkuzu, baş uyuzu, göz uyuzu, kargatuzu, karğatuzu, kaya tuzu, kuzu kuzu, limontuzu, lumunduzu, mohr tuzu, Seydikuzu, su havuzu, suyarpuzu, yaylabuzu, yerdomuzu

8 harfli

Akçakuzu, ana kuzu, çin tuzu, dip buzu, Elmakuzu, göl tuzu, Karakuzu, kayatuzu

7 harfli

alaguzu, Alakuzu, gırmuzu, koçkuzu, öd tuzu

6 harfli

Orduzu

4 harfli

guzu, huzu, kuzu, muzu

Kelime Ara