uzun dönem

uzun dönem İng. long run, long period

Firmanın üretim sürecinde kullandığı tüm girdilerin miktarını, dolayısıyla üretim ölçeğini değiştirebileceği kadar uzun bir zaman aralığı. krş. çok kısa dönem, kısa dönem


uzun dönem için benzer kelimeler


uzun dönem, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', şeklindedir.
uzun dönem kelimesinin tersten yazılışı menöd nuzu diziliminde gösterilir.