uzun dönem eğilimi

uzun dönem eğilimi İng. longrun propensity
uzun dönem eğilimi İng. LRP

uzun dönem eğilimi için benzer kelimeler


uzun dönem eğilimi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, u harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'u', 'z', 'u', 'n', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'e', 'm', ' ', 'e', 'ğ', 'i', 'l', 'i', 'm', 'i', şeklindedir.
uzun dönem eğilimi kelimesinin tersten yazılışı imiliğe menöd nuzu diziliminde gösterilir.