ağsal damar bakısı

ağsal damar bakısı Fr. Angioscopie

ağsal damar bakısı için benzer kelimeler


ağsal damar bakısı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 's', 'a', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'b', 'a', 'k', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
ağsal damar bakısı kelimesinin tersten yazılışı ısıkab ramad lasğa diziliminde gösterilir.