ağsal yalımı

ağsal yalımı Fr. Amphiblestroîdite

ağsal yalımı için benzer kelimeler


ağsal yalımı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 's', 'a', 'l', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
ağsal yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay lasğa diziliminde gösterilir.