ağzı açık ayran delisi (veya budalası)

ağzı açık ayran delisi (veya budalası)

1) yeni gördüğü her şeye şaşkınlıkla bakan; 2) saf, bön.


ağzı açık ayran delisi (veya budalası) için benzer kelimeler


ağzı açık ayran delisi (veya budalası), 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ) harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'a', 'ç', 'ı', 'k', ' ', 'a', 'y', 'r', 'a', 'n', ' ', 'd', 'e', 'l', 'i', 's', 'i', ' ', '(', 'v', 'e', 'y', 'a', ' ', 'b', 'u', 'd', 'a', 'l', 'a', 's', 'ı', ')', şeklindedir.
ağzı açık ayran delisi (veya budalası) kelimesinin tersten yazılışı )ısaladub ayev( isiled narya kıça ızğa diziliminde gösterilir.