ayran budalası

ayran budalası

sf. argo Aptal, budala, sersem, ayran ağızlı.


ayran budalası için benzer kelimeler


ayran budalası, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'a', 'n', ' ', 'b', 'u', 'd', 'a', 'l', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
ayran budalası kelimesinin tersten yazılışı ısaladub narya diziliminde gösterilir.