ayran aşi

ayran aşi

Gendime karıştırılarak yağsız ekşi sütten yapılan çorba


ayran aşi için benzer kelimeler


ayran aşi, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'r', 'a', 'n', ' ', 'a', 'ş', 'i', şeklindedir.
ayran aşi kelimesinin tersten yazılışı işa narya diziliminde gösterilir.