ağzı gara

ağzı gara

Boşboğaz, geveze, sır tutmaz.


ağzı gara

1. bk. ağzı kara-10. 2. bk. ağzı kara-11. 3. bk. ağzı kara-3. 4. bk. ağzaçık (II)-1. 5. bk. ağzı kara-8. 6. bk. ağzı kara-13.


ağzı gara

Kötü, kara haber vermekten hoşlanan kimse.


ağzı gara

Bekâr, bulûğ çağında olup evlenmemiş kimse.


ağzı gara

Yabancı.


ağzı gara

Tarikatten olmıyan kimse.


ağzı gara

Köpek.


ağzı gara için benzer kelimeler


ağzı gara, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'g', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
ağzı gara kelimesinin tersten yazılışı arag ızğa diziliminde gösterilir.