acı gara

acı gara

Sık, yuvarlak ve küçük taneli bir çeşit ekşi üzüm.


acı gara için benzer kelimeler


acı gara, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'c', 'ı', ' ', 'g', 'a', 'r', 'a', şeklindedir.
acı gara kelimesinin tersten yazılışı arag ıca diziliminde gösterilir.