ağzı kızıl

ağzı kızıl

Bekâr, bulûğ çağında olup evlenmemiş kimse.


ağzı kızıl için benzer kelimeler


ağzı kızıl, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, l harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'z', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', şeklindedir.
ağzı kızıl kelimesinin tersten yazılışı lızık ızğa diziliminde gösterilir.