bulamaçsal kızıl damar

bulamaçsal kızıl damar Fr. Athéromasique

bulamaçsal kızıl damar için benzer kelimeler


bulamaçsal kızıl damar, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', 'ç', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
bulamaçsal kızıl damar kelimesinin tersten yazılışı ramad lızık lasçamalub diziliminde gösterilir.