katıraklı kızıl damar

katıraklı kızıl damar Fr. Athéromateux, se

katıraklı kızıl damar için benzer kelimeler


katıraklı kızıl damar, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
katıraklı kızıl damar kelimesinin tersten yazılışı ramad lızık ılkarıtak diziliminde gösterilir.