kızıl damar bulamaçlığı

kızıl damar bulamaçlığı Fr. Athéromasie

kızıl damar bulamaçlığı için benzer kelimeler


kızıl damar bulamaçlığı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', ' ', 'b', 'u', 'l', 'a', 'm', 'a', 'ç', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kızıl damar bulamaçlığı kelimesinin tersten yazılışı ığılçamalub ramad lızık diziliminde gösterilir.