kızıl damar

kızıl damar Fr. Artère

kızıl damar için benzer kelimeler


kızıl damar, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
kızıl damar kelimesinin tersten yazılışı ramad lızık diziliminde gösterilir.