katıraksal kızıl damar

katıraksal kızıl damar Fr. Athéromasique

katıraksal kızıl damar için benzer kelimeler


katıraksal kızıl damar, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', 'ı', 'r', 'a', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 'k', 'ı', 'z', 'ı', 'l', ' ', 'd', 'a', 'm', 'a', 'r', şeklindedir.
katıraksal kızıl damar kelimesinin tersten yazılışı ramad lızık laskarıtak diziliminde gösterilir.