KAT ile başlayan kelimeler

KAT ile başlayan veya başında KAT olan kelimeler 765 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kat aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kat anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KAT ile başlayan kelimeler

25 harfli

katır kuyruğu gibi kalmak, katkılı kâr çözümlemeleri, katkısız oturma yoğunluğu, katyon değiştirici reçine

24 harfli

kataleptik ölüm katılığı, Kate Greenaway madalyası, katıraksal kızıl damarlı, katışımsal illngebilgisi, katıyuvarlı yatak çeliği, katkılı oturma yoğunluğu, katlı geçerdeğer dizgesi, katmerli katmerli gülmek

23 harfli

katışık tekir gö-rürlük, katlı monoton fonksiyon, katmerli birleşik zaman, katodik sıyırma analizi

22 harfli

katalitik hidrojenleme, katalizör zehirlenmesi, kategori ekseni ölçeği, kategori izomorfizması, katı durağanlık koşulu, katılaştırma işlemleri, katıraksal kızıl damar, katısal yazıtlı derice, katkısız kat alan payı, katlı orantılar yasası, katlıterimli katsayısı, katmerli bileşik zaman

21 harfli

katadiyoptrik yansıma, kategorik değişkenler, katı dorum doğabilimi, katıla katıla ağlamak, katılma intifa senedi, katıraklı kızıl damar, kâtib-i hafız-ı kütüp, katkılı kat alan payı, katkısız ulusal gelir, katlantılı yımırtalık, katodik aşırı gerilim

20 harfli

kat alanları toplamı, katabolit represyonu, katakulliye getirmek, katalitik elementler, katalitik parçalanma, kataral endometritis, Kate Greenaway ödülü, katı dışsal değişken, katı yağlı kalaylama, katıla katıla gülmek, katılak çevre yalımı, katılaşımsal kulakça, katır tepmişe dönmek, katıyuvarlı fıçılama, katkılı ulusal gelir, katlandıran taşınmaz, katlanır tahta perde, katlanmış basit emek, katlı oranlar kanunu, katlıterimli dağılım, katot aşırı gerilimi, ...

19 harfli

kategorik imperatif, katı hal doğabilimi, katı kuzu hastalığı, katı madde embolisi, katı saf rastsallık, katılaşma sıcaklığı, katılımcı demokrasi, katılma kâr payları, katıman üstü yalımı, katıman-akmık yalım, katkılı tümgelirler, katlanır görüntülük, katlıterim dağılımı, katma değer vergisi

18 harfli

kat oranlar yasası, katakulliye gelmek, katalitik metotlar, katarası topraklar, Katayama hastalığı, katayama sayrılığı, kategorik modeller, katı durağan süreç, katı vejetaryenizm, katı yağ tabancası, katı-hal tepkimesi, katılaksal-kıyısal, katılık sezemezlik, katılma reaksiyonu, katında yeri olmak, katışık tekircelik, katkılı damırlanım, katkılı yapı alanı, katkısız kat alanı, katkısız varlıklar, katlanmış çiftucay, ...

17 harfli

katabolit baskısı, katadrom balıklar, katalog kuralları, Katayama sendromu, kategorik veriler, katı kalpli olmak, katı karbonlayıcı, katı pek söylemek, katılaşma aralığı, katılaşma noktası, katılımlar sayısı, katılma tepkimesi, katıman deliklemi, katıman gediklemi, katışık ögecikler, katıyuvarlı yatak, katkılı kat alanı, katlanan taşınmaz, katlı parmaklılık, katmalık ile hali, katman (sayımsal), ...

16 harfli

katakulli okumak, katakulli yapmak, katalizör zehiri, katarlayu geçmek, katarlayu varmak, kategori etiketi, kategorik önerme, katı örtü özdeği, katı uzambilgisi, katı yağ giderme, katı yem maddesi, katıdan özütleme, katılaşma eğrisi, katılgan harfler, katılımlı gözlem, katılımsız deney, katılma sayışımı, katılmalı gözlem, katılmsız gözlem, katıman gediklem, katıngılı sözlem, ...

15 harfli

kataloğu yinele, katarakt bıçağı, katavaşi dalyan, kategori ekseni, katelden kalmak, katı durağanlık, katı elektrolit, katı karbonlama, katı vejetaryen, katı yağ basacı, katı yağ memesi, katı yüreklilik, katıklı çökelek, katıksız onarım, katıksız yaşama, katılak çevrece, katılama fırını, katılama ortamı, katılım belgesi, katılımlı denek, katılımlı deney, ...

14 harfli

kat yüksekliği, katabolik etki, Katalan tavuğu, katalitik soba, Katayama ateşi, katekolaminler, kateterizasyon, katı dışsallık, katı kalplilik, katı yağ sürme, katıksız hapis, katılaksal ten, katılmalı dava, katılmaz oylum, katıman üstcül, katıraklı debe, katkısız değer, katkısız gelir, katkısız tartı, katlanır kukla, katlanır tavan, ...

13 harfli

kat görevlisi, katalaz testi, kataliz edici, kataloglatmak, katar ağaları, kataral yangı, katı yakıtlar, katıç peyniri, katıklı çorba, katıklı çurba, katıklı ekmek, katıklı pilav, katılaştırmak, katılgan doku, katıman delim, katıman kesim, katıman yalım, katımlı dizey, katır boncuğu, katır çiğdemi, katırak-laşım, ...

12 harfli

kat irtifakı, katalizliyen, kataloglamak, kataloglatma, katar dutmak, katar etkisi, katastrofizm, katbük olmak, katedebilmek, katharometer, katı çözelti, katı devinim, katı durağan, katı göñüllü, katı hareket, katı içeriği, katı yumurta, katı yürekli, katıcıl eğri, katık böreği, katıkçorbası, ...

11 harfli

kat iyeliği, kat`ı kâmil, katabolisma, katabolizma, kataloglama, katana gibi, katarlanmak, katca katca, katedebilme, katekolamin, katepsinler, katetometre, katı aranım, katı asıltı, katı dutmak, katı eğrisi, katı kalpli, katı n-küre, katıksızlık, katıl ağacı, katılabilme, ...

10 harfli

kat çıkmak, kat döşemi, kat kalmak, kat yuvarı, katabilmek, katabolizm, katakalsin, kataklamak, katal öküz, kataleptik, katapleksi, katarlamak, katarlanma, kategorize, katı cisim, katı demür, katı döner, katı durum, katı istem, katı kürek, katı sunum, ...

9 harfli

kat çekme, kat çıkma, kat`iyyet, katabasis, katabilme, katabolit, kataforez, katakofti, katakollu, katakulli, katalamak, Katalanca, katalanım, katalantı, katalepsi, katalitik, katalizör, katamaran, katarlama, katastrof, katavaşya, ...

8 harfli

kat-davn, katadrom, katafalk, katakomb, katakomp, katalist, katarakt, katarmak, katarsis, katartik, katbekat, katbilim, katedral, kategori, katenari, katepsin, katering, katetmek, katgıntı, katı açı, katı arz, ...

7 harfli

kat kat, katacak, katafil, katafot, katagen, katağaç, katahor, katalak, katalaz, kataliz, katalog, katalpa, kataman, Katarlı, katavuz, kateter, katetme, katıcak, katıcıl, katıgak, Katıhan, ...

6 harfli

katana, katava, katgüt, katıla, kâtibe, katkan, katkat, katlaç, katlak, katlam, katlan, katlıh, katmak, katman, katmar, katmek, katmer, katmir, katnak, katrak, katran, ...

5 harfli

kat`î, katal, katar, katça, katçı, kater, katet, katgı, katığ, katıh, katık, katıl, katım, katın, katıp, katır, katıt, katik, katil, katip, katir, ...

4 harfli

kata, katı, kati

3 harfli

kat

Kelime Ara