kat

kat

(I) a. 1. Bir yapıda iki döşeme arasında yer alan daire veya odaların bütünü: “Yemekten sonra evin üst katında, ocaklı bir odaya çıktık.” -S. F. Abasıyanık. 2. Bir yüzey üzerine az veya çok kalın bir biçimde, düzgün olarak yayılmış bulunan şey: Bir kat yufka, bir kat peynir. 3. Üst üste konulmuş şeylerden her biri, tabaka. 4. Giyeceklerde takım: “Birer kat elbise ile kalacağız.” -A. Gündüz. 5. Apartman dairesi. 6. Ön, yan: “Salim, Sait Faik'in Yaşar Nabi katındaki telif ücretini artırmakta büyük rol oynamıştır.” -S. Birsel. 7. Huzur. 8. Bükülen veya kıvrılan bir şeyin her kıvrımı: Kumaşın katı. 9. Makam, mevki. 10. Kez, defa, misil: Bu, ondan iki kat pahalı. 11. jeol. Katman. 12. mat. Tekrarlanan bir sayının toplamı: 6, 9, 12 ve 15 sayıları 3 sayısının katlarındandır.


kat Ar. ®aµ¤

(II) a. esk. 1. Kesme, kesilme. 2. İlgiyi kesme. 3. Sonuca bağlama, bitirme. 4. ed. Kesme.


kat Fr. Étage
kat

Bir çeşit çiçek.


kat

1.bk. Kaş (VI)-1. 2. Hendeğin iki yüksek kenarı. 6 okka tahıl alan silindir biçiminde, ağaçtan yapılmış bir tahıl ölçeği.


kat

Nişanlıya gönderilen armağan.


kat

İki tepenin ya da iki duvarın arası, uçurum.


kat

Toprak evlerde üst kısma süs olarak yapılan biraz enli ve renkli bağlar.


kat

Seyrek altın dizisi.


kat

Kağıt.


kat

1. Kat. 2. Daire


kat

1) kat. 2) makam (bk. orun).


kat İng. storey

Bir yapının, yapımı bitmiş tabanı ile onun üzerindeki tavanın arasında kalan bölümü.


kat İng. multiple

Verilen bir tümsayı için, bununla bir diğer tümsay çarpımına eşit olan tümsay


kat İng. horizon, levél
kat İng. layer

lsıl işlem ya da yüzey işlemi görmüş yüzeylerde oluşmuş oksit, nitrür vb. özdek zar.


kat Osm. misil

(matematik)


kat Osm. tabaka

(katman) (coğrafya)


kat Fr. étage

(coğrafya, jeoloji)


kat İng. layer, coat, coating

Sinema Film tabanı üzerine sürülen çeşitli duyar özdek ya da koruyucu özdekten oluşan astar.


kat İng. stage

TV. Radyo ya da televizyon almacındaki çeşitli elektronik birlikleri belirten terim.


kat Alm. Etagendekoration

Sahne dekorunda bir üst ya da alt katı belirten yüzey. Örn. Nestroy: "Zu ebener Erde und im Ersten Stock" (-alt katta ve üst katta) İki katlı dekoru, Ferdinand Bruckner: "Verbrecher" (-Caniler) adlı yapıtının (1928) üç katlı dekoru vardı.


kat Osm. kategori

Koşucuların, spor niteliği bakımından değerlerine göre ayrılmaları.


kat İng. layer, stratum

1. genel uygulayım: Birbiri üzerine konarak oluşturulmuş nesnelerin her bölümü ya da parçası. 2. sinema: Film tabanı üzerine sürülen çeşitli özellikteki duyar özdekler. 3. yerbilim: bk. katman.


kat İng. kat

Katal.


kat İng. Stage

Yerbilim zamanlarından bir dönem süresi içinde oluşmuş katmanlı kayaçlar.


kat, (kıt (I))

Nezd, yan, huzur


kât

(< Far. kâgaz) kâğıt


kât

Kağıt.


Kat

Tokat ili, Dökmetepe bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


Kat Osm. Kademe

kat için benzer kelimeler


kat, 3 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', şeklindedir.
kat kelimesinin tersten yazılışı tak diziliminde gösterilir.