ara-kaplar kat

ara-kaplar kat İng. mesothelium

(karşılık: mezotelyum), (Yun. mesos = orta, Yun. thele = meme başı): Orta-deri (mezoderm) köklü olan ve periton, plöra, perikard zarlarının yapısına giren özel bir örtü dokusu.


ara-kaplar kat için benzer kelimeler


ara-kaplar kat, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'a', '-', 'k', 'a', 'p', 'l', 'a', 'r', ' ', 'k', 'a', 't', şeklindedir.
ara-kaplar kat kelimesinin tersten yazılışı tak ralpak-ara diziliminde gösterilir.