asma kat

asma kat

a. mim. Yapılarda genellikle tabanla birinci kat arasına yapılan, basık tavanlı, altı boş kat.


asma kat İng. balcony

Tiyatro, yapılarında bulunan asma kat üzerindeki seyir yeri.

Mimarlık) Bir yapıda iki kat arasında sıkıştırılmış, tavanı alçak olarak yapılan ara kat.


asma kat için benzer kelimeler


asma kat, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'm', 'a', ' ', 'k', 'a', 't', şeklindedir.
asma kat kelimesinin tersten yazılışı tak amsa diziliminde gösterilir.