kat kat

kat kat

zf. 1. Çok, pek çok: Bu, ondan kat kat güzel. 2. Üst üste: Kat kat giyinmiş.


kat kat

Üst üste


kat kat için benzer kelimeler


kat kat, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'a', 't', ' ', 'k', 'a', 't', şeklindedir.
kat kat kelimesinin tersten yazılışı tak tak diziliminde gösterilir.