bağak derin kat yalımı

bağak derin kat yalımı Fr. Kératite parenchymateuse ou interstitielle diffuse

bağak derin kat yalımı için benzer kelimeler


bağak derin kat yalımı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'a', 'ğ', 'a', 'k', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'k', 'a', 't', ' ', 'y', 'a', 'l', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
bağak derin kat yalımı kelimesinin tersten yazılışı ımılay tak nired kağab diziliminde gösterilir.