derin derin

derin derin

zf. 1. Uzun uzun: “Gene birdenbire kurtulmanın verdiği rahatlıkla derin derin içini çekti.” -E. Şafak. 2. sf. Anlamlı: “Yüzüne bir gölge düşüverdi o an, derin derin sorular açıyordu manalı duruşu.” -K. Korcan.


derin derin için benzer kelimeler


derin derin, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', ' ', 'd', 'e', 'r', 'i', 'n', şeklindedir.
derin derin kelimesinin tersten yazılışı nired nired diziliminde gösterilir.