alt kat

alt kat

a. Bir yapının veya aracın katlarından altta olanı: “Bir evin alt katında tek bir pencere aydınlıktı.” -H. S. Tanrıöver.


alt kat için benzer kelimeler


alt kat, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'l', 't', ' ', 'k', 'a', 't', şeklindedir.
alt kat kelimesinin tersten yazılışı tak tla diziliminde gösterilir.