KAT ile biten kelimeler

KAT ile biten veya sonunda KAT olan kelimeler 184 adettir. Kelimeler Türk Dil Kurumu (TDK) ve diğer Türkçe sözlükler kullanılarak oluşturulmuştur.

kat aynı zamanda TDK sözlüğünde geçmektedir. kat anlamı için ilgili sayfayı ziyaret edebilirsiniz.

Harf sayısına göre KAT ile biten kelimeler

25 harfli

süperpankromatik duyarkat

24 harfli

hidrat alüminyum silikat, ortopankromatik duyarkat, sodyum alüminyum silikat

21 harfli

ortokromatik duyarkat

20 harfli

magnezyum trisilikat, pankromatik duyarkat

19 harfli

alüminohidrosilikat, karbonsuzlaşmış kat, mangan (II) silikat

18 harfli

en küçük ortak kat, kılsal karangı kat

17 harfli

alüminyum silikat, baryum flosilikat, en küçük ortakkat

16 harfli

birinci asma kat, Birleşik Harekât, evrilir duyarkat, karbonlanmış kat, negatif duyarkat, pozitif duyarkat

15 harfli

amfibik harekât, birincil dikkat, ikinci asma kat, yarı parlak kat

14 harfli

amfibi harekât, ara-kaplar kat, mıknatıslı kat, tanımalı hekat

13 harfli

hilafıhakikat, ipliciksi kat, keratinli kat, tanecikli kat

12 harfli

batıl itikat, meta silikat, nazarıdikkat, Türkmentokat, üst asma kat

11 harfli

dikensi kat, gastral kat, matriyarkat, metasilikat, patriyarkat, sille tokat, uğma belkat

10 harfli

dermal kat, kara hekât, saydam kat, üreyen kat

9 harfli

ağsal kat, camsı kat, çekme kat, damar kat, duyar kat, mutabakat, muvafakat, ortak kat, pürdikkat, taallukat, yalın kat

8 harfli

asma kat, bidenkat, bozalkat, çekmekat, Dokuzkat, duyarkat, haçırkat, ik irkat, imbrikat, katbekat, mahkûkât, mahlukat, mahrukat, malmıkat, medirkat, memlakat, memlikat, meskûkât, meşakkat, metrukât, muvakkat, ...

7 harfli

ablakat, alt kat, aparkat, asmakat, barikat, hakikat, hamakat, harâkat, harekât, hazakat, ihtikat, karakat, kat kat, kırkkat, liyakat, mülakat, pek kat, penekat, refakat, sadakat, silikat, ...

6 harfli

abıkat, abukat, ağ kat, ak kat, anakat, apukat, arakat, avukat, Balkat, belkat, berkat, binkat, Cankat, dikkat, falkat, fırkat, firkat, hakkat, haykat, hilkat, İfakat, ...

5 harfli

ankat, askat, çakat, dakat, fakat, fekat, hekat, ıskat, lakat, makat, mukat, nakat, rekât, rıkat, rukât, sakat, Sukat, şikat, şükât, takat, tokat, ...

4 harfli

ikat, Okat

3 harfli

kat

Kelime Ara