asma

asma

(I) a. 1. Asmak işi. 2. sf. Asılmış, asılı: “Öksüz, odanın ortasına kurulu çarşaftan bozma asma salıncağın içinde uyuyordu.” -A. Kulin.

II) a. bit. b. 1. Asmagillerden, dalları çardak üzerine yayılan üzüm vb. bitkiler. 2. Belirli bir tür üzüm veren bitki (Vitis).


asma

1. Kozak ve mısır koçanlarının örülerek meydana getirilmiş şekli. 2. Üzerinde benekler olan ve kış için saklanılan kalın kabuklu bir çeşit bostan.


asma

Tüfek ve tabanca mermilerinin yerleştirildikleri meşin kemer, boğazlık: Martinim omuzumda, asmalar boğazımda.


asma

1. Menteşe. 2. Asma kilit. 3. Üstten kulplu kazan, tencere. 4. Değirmen çarkını çevirmek için arkadan gelen suyu çark üzerine şiddetle şevke yarıyan ve dik meyilli konmuş olan üstü tahta oluk. 10 arşınlık keten parçası: Bu yıl 5 asma keten dokuyacağız.


asma

Kaynak yatağındaki otlu yer, sarp arazilerdeki küçük, sulu, otlu düzlükler.


asma

Asma, kulp


asma

Belirli bir tür üzüm veren bitki


asma, yerli asma, üzüm asması Fr. vigne

(botanik)


Asma Köken: T.

Cinsiyet: Kız Dalları çardak üzerine yayılan bitkilere, genel olarak verilen ad.


Asma

Iğdır ili, merkez ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


asma için benzer kelimeler


asma, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'm', 'a', şeklindedir.
asma kelimesinin tersten yazılışı amsa diziliminde gösterilir.